SPECIALISTA NA PLYNÁRENSTVÍ, VÝROBCE PLASTOVĆH NÁDOB, BAZÉNŮ, SEPTIKŮ, ČOV. PRODEJ BAZÉNOVÉ CHEMIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technický partner innogy

PLYNÁRENSTVÍ

Oddělení plynárenské činnosti se od svého založení v roce 1990 zabývá komplexní plynofikací obcí, měst, průmyslových objektů, rodinných domků apod., výstavbou regulačních stanic a všech ostatních činností v oblasti plynárenství, týkající se všech oblastí tlakových hladin plynovodů (NTL, STL, VTL, VVTL). Pro naše zákazníky zpracováváme projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení, dodávku a montáž kompletního zařízení, zhotovení geodetického zaměření (případně geometrického plánu pro zřízení věcných břemen), provedení všech příslušných zkoušek a výchozích revizí včetně uvedení do provozu. Naše společnost vybudovala za dobu své existence několik desítek kilometrů nových plynovodů všech tlakových hladin, dimenzí a materiálů.

Pro montáž plynovodních řádů z PE potrubí je naše společnost vybavena kompletními svářecími zařízeními pro svařování potrubí na "tupo" a rovněž pro svařování potrubí pomocí elektrotvarovek. Vlastníme rovněž rozvinovací zařízení, umožňující pokládku PE potrubí bez nutnosti velkého množství svarů.

Pro svařování ocelových plynovodů je naše společnost vybavena pojízdnými svářecími soupravami a agregáty instalovanými v terénních vozidlech a dalším potřebným technickým a montážním vybavením.

Od roku 1997 se zabýváme rovněž výstavbou vodovodních a kanalizačních řádů včetně přípojek.

Vozový park společnosti INTERGASSERVIS tvoří cca 30 ks vozidel od osobních a dodávkových vozidel, přes lehké užitkové, přípojné a nákladní vozidla, až k vozidlům určených pro přepravu materiálu a montážní práce v těžkém terénu.

K provádění zemních prací společnost disponuje univerzálními nakládači a rýpadly (s možností použití frézy na asfaltový povrch), vzduchovými kompresory, řezačkami asfaltu a betonu, vibračním válcem, ručními dusáky, vibračními deskami a ostatním mechanizovaným zařízením nutným k provádění zemních prací.

Dohled nad odborným prováděním plynárenských a ostatních stavebních prací je zajišťován autorizovanými inženýry v oborech inženýrských sítí a staveb.

Pro zajištění kvality výstavby plynových zařízení používáme vícestupňovou kontrolu jednotlivých pracovních operací. Úrovně kontroly jsou v následujících stupních:

 • odborný proškolený svářeč,
 • stavbyvedoucí,
 • samostatný revizní technik plynových zařízení,
 • technický dozor budoucího provozovatele,
 • technický dozor investora
 • technický dozor autorizovaného inženýra společnosti.

Pro zajištění kvality výstavby stavebních částí používáme vícestupňovou kontrolu kvality jednotlivých pracovních operací jsou v následujících stupních:

 • proškolený stavební dělník,
 • vedoucí stavební čety - mistr,
 • stavbyvedoucí,
 • technický dozor investora
 • technický dozor autorizovaného inženýra společnosti.

V současné době je naše společnost držitelem certifikátu ISO 9002.